Szczepienia

 

Szczepienia ochronne i profilaktyka zdrowotna.

 

Żółta febra.
Ta choroba zakaźna występuje tylko na terenie Afryki oraz Ameryki Środkowej i Południowej! W państwach azjatyckich żąda się odpowiedniego zaświadczenia tylko wtedy, kiedy osoba wjeżdżająca do 5 dni przed wjazdem do kraju docelowego przebywała na terenie zagrożonym infekcją. Ośrodki przeprowadzające szczepienia przeciw żółtej febrze muszą mieć urzędowe zezwolenie. Urzędy zdrowia raczej nie przeprowadzają tych szczepień, ale mogą wskazać najbliższy punkt szczepień. Szczepienie zachowuje ważność przez 10 lat i musi być wpisane do międzynarodowej (żółtej) książeczki szczepień.

 

Hepatitis A.
Żółtaczka zakaźna hepatitis A to występująca na całym świecie choroba wirusowa.
Immunizacja czynna preparatem VAQTAR lub HAVRIX 1440R chroni już po 10 dniach od otrzymania pierwszego szczepienia przez okres jednego roku. Jeżeli przed upływem roku pacjent przyjmie szczepienie powtórnie, zabezpieczy się przed infekcją na okres ok. 10 lat.
Immunizacja bierna za podaniem immunoglobuliny (np. BeriglobinR) zabezpiecza na okres ok. 3 miesięcy. Ze względu na szybkie działanie preparatu sprawdza się on doskonale w przypadku podróży last-minute.Tyfus (abdominalis).
Profilaktyka możliwa za pomocą preparatu doustnego Typhoral LR. Stosować dokładnie według zalecenia! Należy zachować odstęp czasowy od szczepienia przeciw malarii! Działanie ochronne utrzymuje się przez ok. 12 miesięcy. Szczepienie preparatem Typhim ViR chroni do 3 lat.

 

Tężec/Dyferyt.
Niebezpieczeństwo zarażenia się tężcem lub dyfterytem istnieje na całym świecie. Po prawidłowo przeprowadzonej immunizacji okres ochronny trwa ok. 10 lat. Obydwie szczepionki mogą być podawane w postaci preparatu kombinowanego.

 

Paraliż dziecięcy.
Niebezpieczeństwo zarażenia się paraliżem dziecięcym przez dorosłych i dzieci istnieje prawie na całym świecie, z wyjątkiem obu Ameryk. Po prawidłowo przeprowadzonej immunizacji (iniekcja lub doustnie) okres ochronny trwa ok. 10 lat.

 

Cholera.
Ponieważ szczepienie przeciw cholerze nie zapobiega przenoszeniu się tej choroby z kraju do kraju, WHO zmieniła już w 1973 r. odnośne międzynarodowe przepisy, tak że podróżujący zostali zwolnieni od obowiązku posiadania zaświadczenia o tym szczepieniu. Z tego względu w nowych międzynarodowych książeczkach szczepień nie przewidziano miejsca na dokonanie wpisu.

 

Malaria.
Ponieważ nie ma pewnej medycznej metody zabezpieczającej przed ukłuciem przenoszących malarię komarów z rodziny Anopheles, które są aktywne zwłaszcza wieczorem i w nocy, szczególnie ważne jest zastosowanie prostych metod ochrony, jak np. środki przeciw komarom, odpowiednia odzież, siatka chroniąca przed moskitami. Profilaktyka chemiczna nie jest konieczna na terenie niektórych dużych miast i ośrodków turystycznych. Stopień ryzyka w odwiedzanych krajach może być bardzo różny, w zależności od odwiedzanego regionu (np. podróże objazdowej. W przypadku gdy lekarz zaleci środki profilaktyczne, wybrany preparat lub, o ile zalecono, kombinację różnych preparatów, należy poddać krytycznej ocenie pod względem możliwych skutków ubocznych. Leki muszą być starannie dobrane i dawkowane oraz regularnie przyjmowane przez 6 tygodni po opuszczeniu obszaru zagrożonego malarią. Jeżeli przebywali Państwo na obszarze ryzyka tylko przez krótki czas i starali się stosować podane wyżej metody osobistego zabezpieczenia, mogą Państwo zabrać ze sobą na wszelki wypadek preparat LariamR lub HalfanR jako środki pierwszej pomocy. Taka samoterapia musi zostać jednak jak najszybciej uzupełniona badaniem lekarskim, zwłaszcza w przypadku wystąpienia gorączki.

 

Słońce (promieniowanie UV).
Ze słońca należy korzystać z umiarem. Nie wolno wystawiać się na słońce przez zbyt długi okres bez zabezpieczenia przed poparzeniem. Należy stosować dobrane do typu skóry kremy do opalania z odpowiednim faktorem ochronnym (ew. wodoodporne). Poza tym radzimy nosić nakrycie głowy, odpowiednią odzież i okulary przeciwsłoneczne ze szkłami (rzeczywiście) filtrującymi promieniowanie UV. Szczególnie dzieci należy koniecznie chronić przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym.

 

Choroby weneryczne/aids.
Liczba osób zarażonych wirusem HIV na całym świecie ciągle rośnie. Ostrożność jest najlepszym sposobem ochrony (prezerwatywa!). Medyczne środki zapobiegawcze nie istnieją.

 

Zapobieganie biegunce.
Radzimy jeść tylko gotowane i pieczone potrawy, owoce obierane przez siebie i unikać spożywania surowych sałat, ryb, muszli. Nie należy nigdy pić nie przegotowanej wody z wodociągu. Preparaty zapobiegające biegunce można nabyć bez recepty w aptece (np. Perenterol). W przypadku ciężkich biegunek konieczne jest zastosowanie innych leków i ewentualnie wizyta lekarska.

 

 

WYKAZ NIEKTÓRYCH PORADNI MEDYCYNY TROPIKALNEJ W POLSCE:

1. Gdynia - Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej,
ul. Powstania Styczniowego 9B tel. 058 699 86 76

2. Bydgoszcz - Klinika Chorób Zakaźnych, ul. Floriana 10, tel. 052 325 56 00

3. Katowice - Wojewódzka Poradnia Chorób Tropikalnych, ul. Warszawska 42, tel. 032 586 723

4. Kraków - Klinika Chorób Zakaźnych, ul. Śniadeckich 5 tel. 012 618 88 06

5. Lublin - Klinika Chorób Zakaźnych, ul. Biernackiego 9, tel. 081 tel. 081 7471794

6. Łódź - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Kniaziewicza 1/5, tel. 042 651 60 11 w. 442

7. Olsztyn - Woj. Szpital Medycyny Przemysłowej, ul. Pstrowskiego 31, tel. 089 533 44 85

8. Poznań - Klinika Chorób Tropikalnych, ul. Przybyszewskiego 49, tel. 061 869 14 21

9. Warszawa - Szpital Zakaźny Nr 1, ul. Wolska 37, tel. 022 632 06 84 w. 20

10. Wrocław - Woj. Szpital Spec. Chorób Infekcyjnych, ul. Koszarowa 5, tel. 071 326 13 25

WYKAZ NIEKTÓRYCH PUNKTÓW SZCZEPIEŃ PRZECIWKO ŻÓŁTEJ GORĄCZCE:

1. Gdynia - Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej,
ul. Powstania Styczniowego 9B tel. 058 699 86 76

2. Warszawa-Woj.Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,ul.Żelazna 79, tel.022 620 35 28, 620 90 01,

3. Katowice-Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul.Raciborska 39,tel.032 251 52 11,

4. Szczecin - Portowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Energetyków 2, 091 462 43 18,

5. Kraków - Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Odrowąża 7, tel. 012 633 37 91

 

 

 

Zaleca się skontaktowanie ze stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w celu uzyskania aktualnej informacji o wymaganych szczepieniach oraz dostępnych środkach profilaktycznych przeciw malarii.